Een bijzondere militaire loopbaan

Ik ben geboren in het jaar 1944, overleefde ternauwernood de hongerwinter in Amsterdam en verloor in 1949 mijn vader aan de koloniale oorlog in het toenmalige Nederlands-Indië. Ik groeide op in een gezin met  moeder, stiefvader en 3 jongere (half)zusjes. Door de...

De BB van dichtbij ervaren.

Regelmatig werd verteld hoe je bij een atoombomaanval je kon beschermen door je onder de keukentafel klein te maken of door onder de keldertrap te gaan liggen. Bediscussieerd werd dat de WC toch de veiligste plek was in het huis. Veel kennissen, familie en vriendjes...
De DDR gevangenis

De DDR gevangenis

In 1983 was ik gelegerd in Seedorf bij de 41e Pantserbrigade. Verplicht was het -beslist ongeuniformeerd- bezoek aan ‘De Muur’ die op veel plekken aan de westkant was voorzien van houten steigers, waardoor je over de muur Oost-Duitsland in kon kijken. Dan zag je...

een dame van de BVD

In 1982 was ik als beroepsmilitair de opleiding bij de Koninklijke marechaussee In Apeldoorn begonnen. Via Den Haag, waar ik 16 maanden militaire objecten zoals het Ministerie van Defensie en het Cathuis had mogen bewaken, werd ik geplaatst aan de grensbrigade Hoek...
De Praagse Lente

De Praagse Lente

De Praagse Lente werd door de inval van de Sowjet Unie gestopt. Mijn vader was lid van de CPN, niet eens actief, maar wel ervan overtuigd dat de communisten het grootkapitaal, de revanchisten, de imperialisten moesten tegen houden. Dat was het taalgebruik van die...