nieuwe bollen

In september werd ik opgeroepen om in hare Majesteits dienst te treden. Ik had destijds wel voor aan en afvoer troepen gekozen, maar werd een zandhaas. In september 1970 was het zover met tamelijk veel gasten van dezelfde leeftijd per trein naar Ermelo waar we werden...

De Koude Oorlog heeft voor mij drie gezichten

Gezicht 1 Ik ben tijdens de Koude Oorlog, Amsterdam 1954, geboren. Eerlijk gezegd was voor mij de Koude Oorlog niet meer dan een gegeven. Wel was je je bewust van de onvrijheid in de Oostbloklanden. Dat werd duidelijk door de invasie in Tjecho-Slowakije in 1968 en de...
Oefening Wintex 1987

Oefening Wintex 1987

Ik ben als lichting 86-5 opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Na een opleiding van 4 maanden bij de verbindingsdienst in Ede en de vrachtwagen opleiding bij de PIROC in Veldhoven kwam ik paraat bij de 102 Hrstcie in Nieuw Milligen. Ik was derde echelon...
Daar komen de Russen aan. Wat zullen we nu toch beleven?

Daar komen de Russen aan. Wat zullen we nu toch beleven?

Het was 16 maart 1957. Ik sliep met mijn (ongetrouwde) oom in een bedstee. Wij hadden nog een raampje, maar opa die een bedstee ver sliep had het helemaal pikkedonker. Zijn bed waren lakens en dekens, maar geen matras maar een dik pak stro. Wij hadden gelukkig wel een...

Twee werelden

In 1981 stond ik in Amsterdam te demonstreren tegen kernwapens in Nederland. Dat was in ons gezin een uitgemaakte zaak. Mijn vader was penningmeester van Pax Christi; mijn moeder was actief lid van Vrouwen voor Vrede en in ons gezin (vier broers) en huis waaide een...