Green Card

Na de tweede wereldoorlog, waarin mijn ouders veel van hun familieleden “kwijtgeraakt zijn”, vond mijn vader het een goed idee dat wij zo nodig in de Verenigde Staten terecht zouden kunnen. Mijn ouders hadden doordat zij tijdens die oorlog bij de GDN...
Protestgeneratie en IJzeren Gordijn

Protestgeneratie en IJzeren Gordijn

Geboren in 1962, ben ik een kind van de Koude Oorlog. Te jong voor de flower power, maar wel beïnvloed door de jaren 60 en 70. In 1981 verhuisde ik voor mijn studie Duitse Taal- en Letterkunde naar Groningen. Daar kwam ik in contact met de kraakbeweging. Ik droeg...

Verloren tijd

Ondanks alle strubbelingen, vertragingen en tegenwerking toch goedgekeurd voor militaire dienstplicht. “Ze” hadden bedacht dat 80-1 wel een mooi moment voor mij was om mijn land te dienen tegen het Rode gevaar. Ik zag er werkelijk helemaal niets in. Mensen kinderen,...

KVV (Kort Verband Vrijwilliger)

Ik heb in 1967 getekend voor 4 jaar bij de Kon. Luchtmacht als KVVer (Kort Verband Vrijwilliger). Opgeleid op vliegbasis Gilze Rijen in 16 weken tot sergeant. Daarna LETS (Luchtmacht elektrische en technische school) voor 3 weken Hawk .Daarna naar Duitsland gelegerd...