Als het moet (Dad’s Army)

Als het moet (Dad’s Army)

Tijdens de Koude Oorlog diende ik als dienstplichtige bij de Verbindingsdienst in 1979/80. Veel schietseries in Duitsland op de Luneburgerheide. Tijdens rustdagen excursies gemaakt naar het Ijzeren Gordijn en Bergen-Belsen. Wist je meteen waar je voor in dienst was....
Erfenis

Erfenis

Op de toegangspoort tot de ondergrondse parkeergarage annex atoomschuilkelder prijkt een toeristisch informatiebordje. “De Osse atoomschuilkelder”, luidt de titel van de korte, informatieve tekst; de atoomschuilkelder in de Noord-Brabantse plaats is volgens het bordje...

Praagse Lente

Tijdens de Praagse Lente in 1968 was ik, in het kader van de Koude Oorlog. als dienstplichtig militair gelegerd in de Nederlandse legerplaats Seedorf tussen Bremen en Hamburg. Ik herinner mij nog heel goed dat de Sovjetunie in augustus 1968 Tsjecho-Slowakije...

Verdacht

In de jaren ’50-’60 zat ik op de H.B.S te Hengelo Overijssel, in 1953 nog ondergebracht in de Wilhelminaschool, behorend bij het leerlingstelsel van de Gebrs. Stork en Co. Na de verhuizing naar een nieuwbouwcomplex aan de Bataafse Kamp – ook de naam...

Laagvliegend in Limburg

Het moet midden jaren 80 zijn geweest dat ik als jongvolwassene bij ons thuis achterom zat te genieten van een warm mei-zonnetje met een of ander tijdschrift of boek, een detail dat in de tijd verloren zou mogen gaan. Totdat er opeens in de helderblauwe, warme lucht...