Van Bergen-Belsen naar Den Haag

Op 28 oktober 1983 stapten we na schooltijd in de auto om naar Haarlem te rijden. We waren met drie man, 3 leraren van de Prins Clausschool voor VO in Bergen in toen West Duitsland. Wat vreemd aangekeken door sommigen vonden we het nodig om mee te demonstreren. In...

De Hongaarse opstand

In 1956 was ik 13 jaar en zat net een jaar op de huishoudschool. Over politiek, maar ook over wereld gebeurtenissen werd bij ons niet veel gesproken. Tv was er niet en we hadden een radiotoestel in de huiskamer en een eigen radiootje had ik ook niet. Tijdens de...

Mijn mooiste tijd

1972, ik was politiek niet bepaald actief, ik diende al als jonge beroepsonderofficier in de functie van onderofficier Geneeskundige dienst bij 41 tankbataljon, legerplaats Hohne bij Bergen-Belsen. De oefeningen die plaats vonden waren vooral gericht op training van...
Seedorf 1979: Parate Troepen

Seedorf 1979: Parate Troepen

Na twee maanden opleiding tot chauffeur 3-tonner eind 1978, was het kiezen tussen het ‘warme’ conflict uitvechten in Libanon of de ‘koude’ oorlog uitzitten in Seedorf, Duitsland.  Snel voegde ik me bij het groeiende rijtje Seedorfkandidaten. De sergeant majoor vond...

Van volger naar activist

Ik ben een koude oorlogskind (1942). Er waren 2 periodes te onderscheiden. De eerste periode, mijn militaire diensttijd, de tweede periode, mijn verzet tegen de wapenwetloop. Gezien mijn gereformeerde achtergrond en de geest van die tijd was het rode gevaar alom...