Survival-To-Operate

Geschreven door:

Ton de Vries

In de loop van de jaren zestig is de NAVO overgegaan van “Massale Vergelding” op “Aangepast Antwoord”. Dat hield ondermeer in dat strijdkrachten moesten kunnen overleven om dat antwoord te geven. De oefeningen omvatten dus veel meer gesimuleerde acties onder gesimuleerde oorlogsomstandigheden dan voordien. De NAVO hield Tactical Evaluations van de haar toegewezen eenheden (Survival To Operate was en is nog een van de aspecten.). Logistiek was een nationale verantwoordelijkheid en logistieke eenheden moesten ook kunnen overleven. De Staf van het Commando Depots Materieel Luchtmacht (CDML) onderwierp daarom de depots aan evaluaties. Eind ’68 was er een bij het Depot Vliegtuig Materieel (DVM).

Evenals de overige depots, waren wij voortdurend in de weer met overleven in vredestijd: concurreren met elkaar en met de industrie. Proberen te voldoen aan de vraag van de onderdelen en eisen van Den Haag, waar de diverse afdelingen techniek, bevoorrading en verwerving de logistiek moesten regelen, taken verdelen en middelen verschaffen.

Op dat moment ging het er om waar te maken wat we hadden berekend en beweerd, namelijk dat wij het Groot Onderhoud aan de Alouette III binnen een bepaalde doorlooptijd en manurenbesteding konden doen en dat we daarnaast de meeste componenten tegen bepaalde kosten konden reviseren met een korte doorlooptijd. We zouden niet onderdoen voor enkele civiele bedrijven die ook een aanbieding hadden gedaan.

Een jaar voordien was het definitieve contract voor de aanschaf van de NF-5 getekend en de eerste exemplaren zouden medio ’69 in Nederland vliegen. Ervaring had ons geleerd dat er geen tijd te verliezen was, wilde het depot tijdig over de naar verwachting vereiste reparatiecapaciteit kunnen beschikken en daarmee zijn voortbestaan beschermen tegen de voortdurende dreiging. Het was dus zaak zo snel mogelijk te bepalen of en zo ja welke grote investeringen nodig zouden zijn om een pakket NF-5 componenten toegewezen te kunnen krijgen, vergelijkbaar met het F-104-pakket dat het DVM in de voorgaande jaren had verworven en behouden.

Ik was Hoofd Bureau Technische Projecten, tevens waarnemend Hoofd Onderhoud en Reparatie Vliegtuigen, inmiddels bezig met een voorzet voor een NF-5-project. De eerste technische documentatie, benodigd voor de (voorbereiding van) de reparatie van componenten was juist beschikbaar gekomen.

Liggen laten …

De Commando-evaluatie van onze overlevingskunst onder gesimuleerde oorlogsomstandigheden kreeg onder deze reële vredesomstandigheden dan ook niet de prioriteit die de evaluators verwachtten. Dit had tot gevolg dat zij bij de briefing aan het einde van de oefening met nauwelijks verholen verontwaardiging rapporteerden dat ”….toen hem na het luchtalarm werd gerapporteerd dat er een niet gesprongen bom (UXB) lag nabij de deuren van Hangar 408 Noordzijde, een heel jonge Kapitein (dat was ik) had gezegd: “liggen laten, gebruik de andere kant maar”, in plaats van de geëigende maatregelen voor zo’n situatie te initiëren”.

De eerlijkheid gebiedt nóg een factor te vermelden, namelijk dat mijn kennis van deze zaken niet onder, maar zeker niet boven het toen bij het depot bereikte gemiddelde niveau zal hebben gelegen.

Verhalen

Mijn jongenskamer ……

Een foto van mijn jongenskamertje. Het is door de tijd een wazig beeld geworden. Ik weet nog dat ik het maakte met mijn eerste fototoestel, een Agfa Clack, gekregen voor mijn vijftiende verjaardag in 1961. Ja ik ben van 1946. Dat fotootje illustreert de...

De Stingerbol

Ik ben als instructeur en opleidingsontwikkelaar van 1992 tot en met 1995 werkzaam geweest als in de Stingertrainer te Ede. In de stinger trainer werden schutters opgeleid van de Landmacht, Luchtmacht en Mariniers. De bol is van binnen voorzien van projectie...

Plotter bij de Korps Luchtwachtdienst

Tussen 1962 en 1964 ben ik, P.J.M (Nel) Winkelman opgegroeid in het oude noorden van Rotterdam, plotter geweest als reserve bij het luchtwachtcentrum in een grote bunker in Rotterdam. De korps Luchtwachtdienst (KLD) werd op 1 maart 1950 opgericht als onderdeel van...

Voor en achter het ijzeren gordijn

Geboren werd ik in 1958 in Oost-Duitsland, in Bautzen, als zoon van de Nederlander Hendrikus Pierre Sonneville, die in 1951 in de Korea Oorloog was en dan eind 1951 naar de SBZ (sovjet bezetting zone) in Oost-Duitsland deserteerde. Hier werkte hij voor de KGB en de...

Vervangende dienstplicht bij de BB

Als derde zoon van een gezin van vijf kinderen ben ik geboren in 1949. In die tijd moest iedere jongen in principe nog in militaire dienst. Maar omdat ik de derde zoon was, hoefde ik niet in actieve dienst, maar werd ik daarvan vrijgesteld. In plaats daarvan werd...

Een bijzondere ervaring met een glimlach

Ik behoor tot de lichting 72-2. Na een opleiding werd ik gelegerd op de Gen. Spoorkazerne in Ermelo. Ik was toen inmiddels dienstplichtig sergeant en ingedeeld bij de Intendance. Ook wij werden aangewezen om een week naar Havelte te gaan met als opdracht: het...

Les materieel herkenning

Tijdens mijn diensttijd (1990-1991) gaf ik lessen materieelherkenning aan het kader. Als modelbouwer had ik daar wel wat verstand van, en de sergeant-majoor vroeg me de lessen over te nemen toen hij weg was. Ik gaf twee lessen, en er zouden nog meer volgen. Maar...

BB ervaring van deelnemer

Toen ik (1954) klein was ging mijn vader 's avonds naar de BB. Dat was verplicht. Zijn spullen lagen voor het pakken op zolder. Ik vond dat natuurlijk heel interessant. Onlangs heb ik mijn vader (95 jaar) ernaar gevraagd. Hierbij twee verhalen. VERHAAL 1. We hadden...

Lieber Sylke

De Koude Oorlog, ik heb er eigenlijk maar een paar jaren bewust van meegemaakt. De makkelijke jaren zogezegd. Die van toenemende ONTspanning met als hoogtepunt de vereniging van West met Oost of Oost met West... Geboren in 1969 en dus midden in de Koude Oorlog was...

Stingerbol

Ik ben 3 jaar instructeur in de Stingerbol geweest en heb de opleiding verzorgd voor Stinger personeel van Landmacht; Luchtmacht en Korps mariniers. Zelf heb ik in 1994 een Life firing met een stinger op een schietbaan, op Kreta uitgevoerd.

Deel je eigen verhaal

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Auteur gegevens

Vul hieronder je contactgegevens in, zodat de afzender van dit verhaal juist is.
Wordt niet gepubliceerd
10 cijfers
Mijn auteursnaam mag

Schrijf je verhaal

Inhoud
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dit mag een jpg, jpeg, png of gif bestand zijn van max. 1Mb.
Locatie bij dit verhaal
Selectievakjes