De val van de Muur (plichten en inzet voor onze samenleving)

Geschreven door:

Robbert-Jan Borger

Ik ben van 1964 en ik vond het destijds m’n plicht om als jonge man en dienstplichtige een bijdrage te leveren aan onze veiligheid, vrijheid en democratische normen en waarden van onze rechtsstaat in Nederland en dat van onze bondgenoten op ons Europees continent.

Ik ben in dienst geweest als dienstplichtig sergeant bij de veldgenie bij het 11 genie bat in Wezep in lichting 88-6.
Mijn basis- en kader opleiding heb ik gehad in Vught, waar het dienstplichtig kader werd opgeleid. Vervolgens kregen we op verschillende geniescholen daarna nog een aantal specialistische opleidingen om verdedigingslinies aan te brengen of op te ruimen. Waar er twee van in m’n geheugen gegrift staan; de BWS (Bruggen en Wegen School) waar ons werd geleerd Bailey- en MGB-bruggen te bouwen en af te breken of onder lading te brengen, maar ook wegverhardingen aanleggen of juist vernietigen. Daarnaast de Mineurs en Sappeurs School waar we leerden omgaan met springstoffen in het algemeen en waar we specifiek oefenden om mijnenvelden te leggen en op te ruimen. Het omgaan met explosieven/springstoffen om objecten op te blazen was altijd een enorm enerverende ervaring.

De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 luidde het einde van de Koude Oorlog in.
Ik was groepscommandant bij de veldgenie op oefening in Duitsland in het achter-gebied achter de Elbe waar we oefende in het aanbrengen van verdedigingswerken in het Nederlandse legerkorpsvak door hindernissen op te werpen, veldversterkingen voor de gevechtseenheden te bouwen, maar vooral brugvernielingen voorbereiden en mijnenvelden leggen. Het was heel surrealistisch om deze ommekeer in de politieke verhoudingen mee te maken toen de Berlijnse muur viel op wat nu blijkt het begin van het eind van de Koude Oorlog te zijn geweest. Op zaterdagmorgen 11 november moesten we een stalen boogbrug onder lading brengen en werden we getrakteerd op een stroom van Trabantjes uit Oost Duitsland. We begrepen dat er iets gaande was, maar vernamen pas later in de middag wat er allemaal aan de hand was en dat de muur was gevallen. Ik herinner me het speculeren onderling over wat dit voor betekenis had voor de machtsverhoudingen en de gevolgen daarvan in onze maatschappij.

Nooit meer oorlog dachten we…
Helaas hebben we ons leger bijna opgedoekt en nu de spanningen in de wereld weer toenemen hebben we een behoorlijke inhaalslag te maken die ons in staat blijft stellen onze democratische normen en waarden van onze rechtsstaat en die van onze bondgenoten te kunnen blijven verdedigen.
Het lijkt wel of we in ons naïef en jeugdig optimisme zijn vergeten wat de gevolgen zijn als je jezelf niet kunt verdedigen, iedereen heeft het over rechten, maar wat is er gebeurt met onze plichten en inzet voor de continuïteit en veiligheid van onze samenleving?

Verhalen

Mijn jongenskamer ……

Een foto van mijn jongenskamertje. Het is door de tijd een wazig beeld geworden. Ik weet nog dat ik het maakte met mijn eerste fototoestel, een Agfa Clack, gekregen voor mijn vijftiende verjaardag in 1961. Ja ik ben van 1946. Dat fotootje illustreert de...

De Stingerbol

Ik ben als instructeur en opleidingsontwikkelaar van 1992 tot en met 1995 werkzaam geweest als in de Stingertrainer te Ede. In de stinger trainer werden schutters opgeleid van de Landmacht, Luchtmacht en Mariniers. De bol is van binnen voorzien van projectie...

Plotter bij de Korps Luchtwachtdienst

Tussen 1962 en 1964 ben ik, P.J.M (Nel) Winkelman opgegroeid in het oude noorden van Rotterdam, plotter geweest als reserve bij het luchtwachtcentrum in een grote bunker in Rotterdam. De korps Luchtwachtdienst (KLD) werd op 1 maart 1950 opgericht als onderdeel van...

Voor en achter het ijzeren gordijn

Geboren werd ik in 1958 in Oost-Duitsland, in Bautzen, als zoon van de Nederlander Hendrikus Pierre Sonneville, die in 1951 in de Korea Oorloog was en dan eind 1951 naar de SBZ (sovjet bezetting zone) in Oost-Duitsland deserteerde. Hier werkte hij voor de KGB en de...

Vervangende dienstplicht bij de BB

Als derde zoon van een gezin van vijf kinderen ben ik geboren in 1949. In die tijd moest iedere jongen in principe nog in militaire dienst. Maar omdat ik de derde zoon was, hoefde ik niet in actieve dienst, maar werd ik daarvan vrijgesteld. In plaats daarvan werd...

Een bijzondere ervaring met een glimlach

Ik behoor tot de lichting 72-2. Na een opleiding werd ik gelegerd op de Gen. Spoorkazerne in Ermelo. Ik was toen inmiddels dienstplichtig sergeant en ingedeeld bij de Intendance. Ook wij werden aangewezen om een week naar Havelte te gaan met als opdracht: het...

Les materieel herkenning

Tijdens mijn diensttijd (1990-1991) gaf ik lessen materieelherkenning aan het kader. Als modelbouwer had ik daar wel wat verstand van, en de sergeant-majoor vroeg me de lessen over te nemen toen hij weg was. Ik gaf twee lessen, en er zouden nog meer volgen. Maar...

BB ervaring van deelnemer

Toen ik (1954) klein was ging mijn vader 's avonds naar de BB. Dat was verplicht. Zijn spullen lagen voor het pakken op zolder. Ik vond dat natuurlijk heel interessant. Onlangs heb ik mijn vader (95 jaar) ernaar gevraagd. Hierbij twee verhalen. VERHAAL 1. We hadden...

Lieber Sylke

De Koude Oorlog, ik heb er eigenlijk maar een paar jaren bewust van meegemaakt. De makkelijke jaren zogezegd. Die van toenemende ONTspanning met als hoogtepunt de vereniging van West met Oost of Oost met West... Geboren in 1969 en dus midden in de Koude Oorlog was...

Stingerbol

Ik ben 3 jaar instructeur in de Stingerbol geweest en heb de opleiding verzorgd voor Stinger personeel van Landmacht; Luchtmacht en Korps mariniers. Zelf heb ik in 1994 een Life firing met een stinger op een schietbaan, op Kreta uitgevoerd.

Deel je eigen verhaal

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Auteur gegevens

Vul hieronder je contactgegevens in, zodat de afzender van dit verhaal juist is.
Wordt niet gepubliceerd
10 cijfers
Mijn auteursnaam mag

Schrijf je verhaal

Inhoud
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dit mag een jpg, jpeg, png of gif bestand zijn van max. 1Mb.
Locatie bij dit verhaal
Selectievakjes