De BB, zonde van mijn (en anderen hun) tijd

Geschreven door:

Dick van Schouwen

In de jaren 70 werd ik opgeroepen voor de BB en ingedeeld bij de telecommunicatie. Toen ik door omstandigheden een gesprek met de leiding had heb ik mijn verbazing over die plaatsing uitgesproken. Met een chemische achtergrond en een opleiding bij het Reactorinstituut in Delft was het toch veel logischer dat ik bij de ABC dienst zou worden ingedeeld. Daar kon de leiding geen argument tegen inbrengen en dus werd ik opnieuw ingedeeld. Nu bij die ABC dienst, maar tot mijn verbazing als plotter. Dus niet om analyses uit te voeren. Daar was ik ongeschikt voor, vanwege een verminderd kleur onderscheidend vermogen. Curieus, want ik heb mijn biochemie opleiding zonder enig probleem met succes voltooid.

Later begreep ik de echte reden. De chemiekennis van de docent bij de opleiding lag op HBS niveau. Dus klaarblijkelijk was de BB-leiding bang voor goede, kritische vragen.

Toen ik bij de opleiding niet verscheen in uniform leverde dat opnieuw een conflict op. Een uniform tijdens oefening of in praktijk kan ik wel begrijpen, maar in een leslokaal ging dat mijn begrip te boven. Toen ik werd uitgefoeterd door een hogere BB’er repliceerde ik met de woorden “wij zitten hier onze tijd te verdoen om goed betaalde ambtenaren of gepensioneerden een extra inkomen te bezorgen”. Dat was een schot in de roos. De man was een gepensioneerde KLM vlieger.

Uiteindelijk moest ik weer op de burelen van de BB verschijnen. Na het gesprek vertelde de BB ‘er dat ik door de tuchtraad was veroordeeld tot een boete voor het niet verschijnen in uniform en dat die bij voorkomend verzuim zou worden verhoogd. De Tuchtraad !, mijn mond viel open. Toen was ik het zat. Ik vroeg een psychologische keuring aan en werd afgekeurd voor verdere dienst.

Verhalen

“En dan werd het rolletje in beslag genomen”

De Defensiehaven door kinderogen Ik kan mij nog herinneren dat toen na de tweede wereld oorlog weer op de markt van Arnhem woonden, er geoefend werd met zoeklichten. Dan stonden er grote schijnwerpers op de markt opgesteld en die schenen dan de lucht in....

14 maanden van leren tot lummelen

In Juli 1986 mocht ik opkomen bij de Frederik Hendrik Kazerne om de opleiding LaRo chauffeur te volgen. Ik had al een rijbewijs terwijl andere die de opleiding vrachtwagen kregen helemaal niets hadden. De bizarre organisatie van de Landmacht. Status Quo had een...

Bij de stuw in Olst en nog wat verder

Komend uit militaire dienst, bij de Koninklijke Marine, heb ik van 18 oktober 1954 tot 1 oktober 1955 gewerkt bij de Dienst Speciale Werken van Rijkswaterstaat. Deze dienst was belast met het onderhoud en de bediening van het caisson dat het sluitstuk vormde van de...

Ik ga daar echt niet onder de grond zitten!

Ik werkte vanaf 1971 bij de Rijksluchtvaartdienst. Deze dienst was onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie gaf ook een maandblad uit. In 1984 verscheen daarin een oproep voor mensen die geïnteresseerd waren in een functie voor het...

De kameraadschap was groot

In januari 1985 kwam ik “voor mijn nummer op” in Ossendrecht. Opleiding Landroverchauffeur. Na twee maanden naar Hollandsche Rading om voor gewondenverzorger, ofwel hospik opgeleid te worden. In mei naar 103 Verkenningsbataljon in Seedorf op de Noordduitse...

Huzaar in Duitsland

In april 1963 vertrok ik op Koninginnedag met het 103e Verkenningsbataljon naar Duitsland. We werden gelegerd in kamp Bergen Hohne, het voormalige concentratiekamp Bergen Belsen. Joodse mensen hoefden trouwens niet mee als ze niet wilden. Het station bestond uit...

Atoomwapens in ‘T Harde

Ik zat bij de 425 cie.van Heutzs. Samen met de hier gelegerde Amerikaanse soldaten moesten we in 't Harde atoomwapens bewaken (die er volgens de regering niet lagen maar een publiek geheim vertelde anders). Het beheer van de wapens, nucleaire artilleriegranaten en...

Nooit enige Oostblok dreiging gemerkt

In 1980 kreeg ik mijn oproep om als dienstplichtige mijn land te dienen. Kort voor de opkomst in november, kreeg ik te horen dat ik zou worden opgeleid tot dienstplichtig onder-officier en dat mijn diensttijd met 2 maanden verlengd zou worden. Enfin, ben gegaan....

Koffie in plaats van oefenen

Omdat ik voor de marine was afgekeurd werd ik ingedeeld bij de BB. Dit was overigens niet op vrijwillige basis maar viel onder de dienstplicht. Er werd mij een grijs uniform verstrekt met een helm van het model dat men in de eerste Wereldoorlog gebruikte. Ik werd...

Mijn diensttijd bij de huzaren van boreel 1978-1980

Ik, peter sluimer , ben van lichting 78-6 en heb gediend bij 42 Zelfstandig Verkennings Eskadron van de huzaren van Boreel. Wij waren de oren en ogen van de brigade. Wij moesten opereren op de Duitse laagvlakte. Klopt wat hier veel wordt geschreven. De Russen dat...

Deel je eigen verhaal

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Auteur gegevens

Vul hieronder je contactgegevens in, zodat de afzender van dit verhaal juist is.
Wordt niet gepubliceerd
10 cijfers
Mijn auteursnaam mag

Schrijf je verhaal

Inhoud
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dit mag een jpg, jpeg, png of gif bestand zijn van max. 1Mb.
Locatie bij dit verhaal
Selectievakjes