BB-Bescherming Bevolking Commandopost Grou

De Bescherming Bevolking (BB) was een civiele organisatie die verantwoordelijk was voor het beschermen en ondersteunen van de bevolking in geval van oorlog of een andere nationale ramp.

De BB-commandopost in Grou is een voormalige multifunctionele commandopost uit de Koude Oorlog waar naast de BB (KrBB en PCBB) ook de civiele verdediging van de Gemeente Leeuwarden en de Commissaris van de Koningin in Friesland hun plek hadden.

Er zijn vele commandoposten in het hele land gebouwd om de BB te huisvesten. De post in Grou was uniek en operationeel van 1967 t/m 1986. Het was een van de grootste en meest geavanceerde BB-commandoposten van Nederland. Hij bestaat uit verschillende ruimtes, waaronder een generatorruimte, een waterzuiveringsinstallatie, een communicatiecentrum en verschillende slaap- en werkruimtes. De post is gebouwd om bestand te zijn tegen nucleaire, biologische en chemische aanvallen en was daarom uitgerust met speciale filtersystemen om de lucht te zuiveren en te beschermen tegen radioactieve straling.

Bij de BB speelden vrouwen een minstens even belangrijke rol als mannen. Zij waren bijvoorbeeld actief als luchtwaarneemster en seingeefster, die de waarschuwingssignalen voor luchtaanvallen doorgaven aan de bevolking. Vrouwen waren ook actief in medische diensten van de BB en hielpen bij het transport van slachtoffers. Ze waren betrokken bij de voedselvoorziening en de distributie van levensmiddelen tijdens oorlogstijd.

Sinds de opheffing van de BB in 1986 is de commandopost in Grou buiten gebruik gesteld. Tegenwoordig huist het Museum Bescherming Bevolking hier en is het mogelijk om rondleidingen te krijgen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de verschillende ruimtes en meer te weten komen over de geschiedenis en werking van de BB-commandopost.

Was jouw moeder betrokken als vrijwilliger bij de BB? Heb je ervaringen met de BB? Was je werkzaam in een Commandopost? Laat het ons weten. Jouw verhaal doet ertoe!

Ingang Grou-foto Raphael Smid

Binnenruimte - Ben de Vries

Fietsen voor stroom - Ben de Vries

Verhalen

Deel je eigen verhaal

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Auteur gegevens

Vul hieronder je contactgegevens in, zodat de afzender van dit verhaal juist is.
Wordt niet gepubliceerd
10 cijfers
Mijn auteursnaam mag

Schrijf je verhaal

Inhoud
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dit mag een jpg, jpeg, png of gif bestand zijn van max. 1Mb.
Locatie bij dit verhaal
Selectievakjes