Kazemattenmuseum

Kazemattenmuseum

Kornwerderzand tijdens de Koude Oorlog
Na de bevrijding in 1945 was de Amerikaanse politiek erop gericht de militairen uit Europa terug te trekken. Zo konden ze gebruikt worden in de, nog voortdurende, oorlog tegen Japan. 
In 1947 sprak de Amerikaanse president Truman echter de zogenoemde Truman-doctrine uit. Die hield in dat de Verenigde Staten alle vrije landen zouden helpen hun vrijheid te handhaven tegenover agressieve bewegingen. 
In het kader van de Koude Oorlog, de politieke en ideologische rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, betekende deze Truman-doctrine dat West-Europa beschermd moest worden tegen de Sovjet-Unie. De Koude Oorlog beheerste vooral in de jaren 1946-1962 de wereldpolitiek.
Voor Nederland gold het zogenaamde plan C. Dit plan C omvatte een grote inundatie in Midden Nederland, de IJssellinie. Daarom werd aan Kornwerderzand weer de rol van verdediging van de spuisluizen toegedacht.
Stichting Cultureel Erfgoed Koude OorlogStichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog streeft naar een diversiteit aan locaties/ objecten door heel Nederland. Het evenement is onderdeel van het landelijke evenement het Weekend van het Verdedigingserfgoed 2024.
In verband met het 75 jarig bestaan van de NAVO (Noord Atlantische Verdragsorganisatie)/NATO (North Atlantic Treaty Organization) bestaan ziet stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog een aanleiding om in het weekend van 20-21 april 2024 zoveel mogelijk objecten en musea, welke gerelateerd zijn aan de Koude Oorlog open te laten zijn.
OpeningstijdenZaterdag 20 april 2024: 11:00 tot 17:00Zondag 21 april 2024: 11:00 tot 17:0
LocatieKazemattenmuseumKornwerderzandAfsluitdijk 5, 8752 TP Kornwerderzand
Navigatieadres Afsluitdijk 1c, 8752 TP Kornwerderzand