Rondje Vecht

Rondje Vecht

De Vecht en de Vechtplassen tussen Weesp en Utrecht vormden de ruggengraat van een groot deel van de linie. Het gebied ten oosten van de Vecht kon onder water worden gezet omdat de rivier hoger lag dan het land. Zo konden de Nederlandse legers in de 17e eeuw grote stukken land onder water zetten en darmee de vijand tegenhouden. Het gebied dat onder water stond, was niet diep genoeg om in te varen maar wel te diep om doorheen te waden met geschut. Bovendien werden wegen en sloten zo onzichtbaar waardoor het betreden van het gebied gevaarlijk was. De waterplas was daarnaast te breed om over heen te schieten.Vandaag de dag zijn de rivier en de plassen populair om in te zwemmen, op te varen of langs te wandelen én fietsen. Ontdek de waterlinie op de fiets en kom meer te weten over de bijzondere geschiedenis ervan.

Fietsroute Vecht Zuid

Fietsroute Vecht Zuid

Fietsen langs de VechtLangs de rivier de Vecht ziet u prachtige molens, oude gemalen en wijdse plassen. In deze streek beleeft u de geschiedenis van de strijd tegen het water. Kies uit 2 mooie fietsroutes: Vecht Noord of Vecht Zuid. Of maak er een dagtocht van en fiets ze allebei!Geniet van de Loosdrechtse PlassenDeze route start bij de Weerdsluizen in Utrecht. Op het centraal station in Utrecht kunt u een OV-fiets huren.De tochten gaan door veengebied en langs bijzondere legakkers en plassen.

Loosdrechtse plassen, Vecht en Gooi

Loosdrechtse plassen, Vecht en Gooi

Let op, smalle dijkweggetjes, maar erg mooi!Al in de middeleeuwen werd in het Hollands-Utrechtse veengebied turf gewonnen om te dienen als brandstof. Vanaf de 16de eeuw was turf naast hout de belangrijkste brandstof. Vooral de steden die voor hun groeiende nijverheid energie nodig hadden, waren grote afnemers.In eerste instantie werd turf gestoken van de hoger gelegen veenkussens. Rond 1530 was het delven van turf zover gevorderd dat op veel plaatsen het grondwaterniveau werd bereikt. Vanaf dat moment werd er steeds vaker turf gebaggerd: het slagturven. Met baggerbeugels, een soort schepnet met lange stok, werd het natte veen van onder het wateroppervlak weggehaald.Het weggebaggerde veen werd op uitgespaarde stroken land (legakkers) te drogen gelegd en tot turven versneden. Nadat de hele veenlaag was weggebaggerd, bleven er langgerekte plassen (petgaten) achter, die verder waardeloos waren.Om aan de groeiende brandstofbehoefte te voldoen, moest men steeds grotere stukken grond afgraven. De legakkers werden steeds smaller, de petgaten steeds breder en dieper. Daardoor kon het gebeuren dat bij storm de legakkers door het water werden weggeslagen zodat er meren ontstonden. Op die manier zijn onder meer de Loosdrechtse- en Vinkeveense Plassen ontstaan.

Lek- en Lingeroute

Lek- en Lingeroute

De Lek- en Lingeroute is een route door oer-Hollands polderlandschap van sappige weiden, grazende koeien, kerktorens, boerderijen en molens langs sloten met kroos. Maar ook door hartveroverend rivierengebied met historische stadjes en dorpen vol monumentale panden. De brede en bochtige Lek zorgt voor een wijds landschap waar trage binnenschepen doorheen schuiven. De uiterwaarden langs de kleinere rivieren Giessen en Linge zijn intiemer. Hier passeer je boomgaarden, fraaie boerderijen en weggetjes begroeid met knotwilden en meidoorns. Fijn landschap voor een toertochtje!

De variatie van de NieuweHollandseWaterlinie

De variatie van de NieuweHollandseWaterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie: vroeger een verdedigingslinie met één functie, maar tegenwoordig een verzameling forten met de meest uiteenlopende functies. Ontdek die veelzijdigheid met deze route van Westbroek via de Loosdrechtse Plassen en Hilversum naar Utrecht.Afstand: ongeveer 44 kilometerDeze autoroute start ter hoogte van de kerk in Westbroek. Het adres komt ongeveer overeen met Kerkdijk 7, 3615 BA Westbroek.