Jan Blankenroute

Jan Blankenroute

Deze route leidt je door het gebied waar de waterwerken van ingenieur Jan Blanken (1755 – 1838) het landschap bepalen. Fiets over de eeuwenoude Diefdijk en langs uniek gelegen forten. Door historische vestingsteden en polders met prachtige vergezichten. Volg de knooppunten en ontdek het gebied waar Jan Blanken jarenlang gewoond én gewerkt heeft!

De Zuidelijke Dijkenroute

De Zuidelijke Dijkenroute

In de oude vestingstad Gorinchem start je met deze fietsroute. Deze route, rijk aan historische plekken, leidt je langs Leerdam. Deze stad heeft een complete omwalling. Langs de Linge zijn onder meer restanten en terug gerestaureerde van de stads- of walmuur en (bewoonde) waltorens. Daarnaast zal je onder meer Diefdijk, Lekdijk en Meerkerk passeren.  Mocht je voor of na de fietstocht nog tijd hebben is een rondwandeling over de hoge wal in Gorinchem een aanrader. Deze stadswal wordt doorkruist door zogenaamde coupures en de bewaard gebleven Dalempoort uit 1597. Kleine uitspringende gedeelten, genaamd bastions, in de wal zijn kenmerkend. Op de informatiepanelen bij de stadswal wordt verdere uitleg gegeven.